Jak dlouho trvá oddlužení? Kolik a kdy zaplatím? Přečtete si naše odpovědi na nejčastější otázky.

Kdy mohu být oddlužen?

Abyste mohli podstoupit oddlužení, musíte se nacházet v tzv. úpadku, tedy pokud máte 2 a více věřitelů, kterým dlužíte déle než 30 dní poté, kdy jste jim již měli zaplatit a tyto závazky nejste schopni z důvodu Vaší finanční situace uhradit.


Jak se návrh na oddlužení podává? Můžu si jej sepsat a podat sám?

Sami návrh na povolení oddlužení podat nemůžete. Insolvenční návrh může dle zákona sepsat a k soudu podat pouze advokát, notář, insolvenční správce a jiní. Náš spolek zajišťuje sepsání a podání návrhu prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře. Je to proto, že návrh musí splňovat řadu přísných formalit, se kterými si nejlépe poradí právě profesionál. Ten Vás současně seznámí s celým procesem, poradí, jaké dokumenty si máte připravit a zodpoví všechny Vaše otázky.


Kolik a kdy zaplatím za sepsání návrhu na oddlužení?

Poradenské služby našeho spolku jsou bezplatné. Spolupracující advokátní kanceláři za sepsání a podání návrhu na oddlužení také dopředu nic platit nebudete. Odměna advokátní kanceláři za sepsání a podání návrhu na oddlužení bude uhrazena až v rámci následného insolvenčního řízení. Zákon stanovuje, jak vysoká tato odměna je. Jednotlivec platí 4.840,-Kč a manželé dohromady7.260,-Kč (včetně DPH 21 %).


Co se stane, jakmile bude návrh na oddlužení podán?

Jakmile bude podán insolvenční návrh, dojde k přerušení provádění všech exekucí, nemůže být vůči Vám podána žádná žaloba o zaplacení dluhu. Rovněž tímto okamžikem nesmíte svým věřitelům (ani jen některých z nich) nic hradit. Věřitelé a exekutoři se o této skutečnosti sami dozví z vyhlášky, kterou soud okamžitě zveřejní v insolvenčním rejstříku. Věřitelé pak musí své pohledávky do insolvenčního řízení přihlásit a tyto budou spláceny poměrně dle jejich výše až prostřednictvím Vašeho insolvenčního správce,který Vám bude přidělen, a po schválení Vašeho oddlužení. Platit musíte pouze běžné závazky, jakými jsou zálohy na elektřinu, plyn, nájemné, nebo třeba výživné.


Budete mi pomáhat i po podání návrhu na oddlužení?

Na náš spolek se můžete s žádostí o poradenství obrátit kdykoliv. V případě potřeby Vám můžeme zajistit právní služby prostřednictvím advokátní kanceláře i v průběhu celého insolvenčního řízení – taková pomoc však většinou není potřeba, protože věc řeší samostatně soud a insolvenční správce, který Vám má vždy povinnost vše vysvětlit prostřednictvím poučení. Nicméně i tak jsme tu pro Vás v případě potřeby my nebo advokátní kancelář, kterou Vám doporučíme.


Od jakých dluhů můžu být oddlužen?

V insolvenčním řízení se řešív zásadě jakékoliv Vaše dluhy a závazky, ať už jde o bankovní a nebankovní úvěry a půjčky, dluhy za splátky zboží, dluhy za zdravotní a sociální pojištění, nájemné, dluhy za elektřinu, vodu nebo plyn, dluhy za internet nebo telefon a jiné.


Jak oddlužení dlouho potrvá a kolik budu muset celkově uhradit?

Dluhy se mají hradit a platit je normální. Nejlepší tedy je, pokud v rámci oddlužení zvládnete zaplatit 100 % Vašich dluhů.

Ne každý to ale s ohledem na své příjmy dokáže. Proto zákon vyžaduje, abyste v průběhu 5 let splatili alespoň 30 % dluhů. Pokud byste byli v kratším čase schopni splatit alespoň 60 % dluhů, pak může oddlužení trvat jen 3 roky.

I to však často není v silách dlužníků. Nově proto insolvenční zákon umožňuje povolit oddlužení i u osob, které nejsou schopny uhradit ani těch 30 % svých dluhů. V takovém případě splatí tolik, kolik bude v jejich silách, jedinou podmínkou je, že musí po dobu oddlužení (tj. po dobu 5 let) každý měsíc uhradit částku ve výši alespoň 2.178,- Kč, (v případě oddlužení manželů potom 3.267,- Kč). Rovněž musí být v rámci oddlužení hrazeno výživné, ke kterému je dlužník povinen a zaplacena odměna za sepis a podání návrhu na oddlužení.


Co bude se zbytkem dluhů, které v insolvenci nezvládnu či nestihnu uhradit?

Pokud v rámci insolvence zvládnete uhradit alespoň minimální část svých dluhů, tak jak je uvedeno v předchozí odpovědi, soud rozhodne o Vašem osvobození od placení neuhrazeného zbytku, bez ohledu na to, jak je ten zbytek veliký. V praxi to znamená, že pokud jste se po dobu oddlužení skutečně snažili své dluhy hradit, soud Vám zbytek dluhů odpustí. Po skončení insolvence tak vstoupíte do nového života bez jakéhokoliv dluhu.

Pouze pozor, abyste si pak neudělali dluhy nové, ať již v průběhu či po skončení insolvence. Na takové se totiž oddlužení nevztahuje. Osvobození se také nevztahuje na některé speciální dluhy, jako jsou sankce uložené v trestním řízení, náhrada škody způsobená na zdraví, povinné výživné a jiné.